Oznamy Farského úradu Tlačiť

 

Oznamy

v liturgickom týždni                        

od: 25.7.  do: 1.8.

Deň

Dátum

Slávenie

Obec

Čas

Sväté omše obetované za:

Pondelok

26.7.

Sv.Joachim a Anna, rod. PM- sp.

Malatiná

18:30

ZBP rod. Martin Brnický

 Utorok

27.7.

Sv.Gorazd a spol.- sp.

Malatiná

18:30

ZBP rod.Vincent Paluga

 Streda

28.7.

OCR

Malatiná

18:30

+Anna Bachroň

 Štvrtok

29.7.

Sv.Marty-sp.

Malatiná

18:30

+Rudolf Baláž 10r

Piatok

   30.7

OCR

Malatiná

18:30

ZBP rod Michal Kočalka

Sobota

31.7.

Sv.Ignác z Loyoly-sp.

Malatiná

16:00

Za snúbencov a ich rodičov

Nedeľa

1.8.

18 v období cez rok

Malatiná

8:00

10:00

Za farnosť  bez face.

Z ruže Magdalény Palugovej

 

Poďakovanie za upratanie kostola. sk. Č 3. Poprosím sk. Číslo 4. .č . D. 2x71,79,81,82,84,85,88,89    PBZ      DEZINFEKCIA.

 

Dnes 14:00 Terciári.   Zajtra pri sv.o. posvätenie putovných káplniek p.Jozef príďme.

 

3X Ohlášky

Matúš Kočalka syn rod. Michala a Heleny rod.Sojčák, nar v DK a býv. na Malatinej a Michaela Drengubiaková d rod.Miroslava a Andrei rod. Paprčiakovej, nar v Ilave a býv. DK

 

2x

Andrej Murín syn rod. Milan a Helena rod. Sviteková nar. v DK a býv. v Dlhej n O. a Veronika Črepová d rod. Vladimíra a Anny rod. Laurinčíkovej nar. v DK a býv na Malatinej

Posledná úprava Pondelok, 26 Júl 2021 09:05