Komentár: Klaus obhajuje aj nás Tlačiť
Václav Klaus
 
19.02.2009 20:58 - BRUSEL/ PRAHA
Václav Klaus dnes na pôde Európskeho parlamentu predniesol brilantný prejav. Viac ako jeho obsah je však diskutabilná nedôstojná atmosféra, ktorú vytvorili europoslanci. Každý, kto si dovolí spochybniť spôsob, akým sa Európa zjednocuje, je hneď „spiatočník, hlupák, odľud“.

Hlas volajúceho na púšti

O Klausovi sa hovorí, že je arogantný, neznesie kritiku a má trochu narcistické sklony. No je otázne, či by za súčasnej atmosféry, kedy sa z Európskej únie stala nekritizovateľná modla, nabral odvahu prezentovať protinázor niekto s menej odolnou povahou. Ak sa zdá, že dejiny nezadržateľne smerujú v ústrety svetlým zajtrajškom (aj keď v skutočnosti smerujú do priepasti), väčšina verejných činiteľov sa z túžby po lacnej a pominuteľnej popularite nezmôže na iné ako je prihlúply úsmev a bezduché pritakávanie zničujúcim trendom. Klaus je iný a keď obhajuje práva národných štátov zoči-voči odľudštenej bruselskej byrokracii, bojuje vlastne aj za záujmy Slovenska.

Keďže slovenský prezident, premiér i najnárodnejšia strana v celej galaxii a priľahlom vesmíre na obhajobu záujmov SR v Európskej únii úplne rezignovali, poteší aspoň nekompromisný postoj českej hlavy štátu. Čo také šokujúce, či komické Klaus povedal, že si v europarlamente vyslúžil prejavy výsmechu, hlasného nesúhlasu alebo dokonca pohoršených odchodov zo sály? Celý jeho prejav sa dá prečítať tu. Možno ho však zhrnúť do ôsmych jednoduchých bodov:

1.) Česká republika síce nemala inú reálnu alternatívu ako vstúpiť do EÚ, no na druhej strane, súčasné formy zjednocovania Európy rôzne varianty majú a treba o nich slobodne diskutovať.

2.) Dnešné inštitucionálne usporiadanie EÚ, ani cieľ stále tesnejšej integrácie Európy (ever-closer Europe) nesmú byť nespochybniteľnou a nekritizovateľnou dogmou.

3.) Podľa občanov ČR, Únia má byť jednak o odstraňovaní bariér pre slobodný pohyb kapitálu, tovarov, služieb, pracovných síl, ale i myšlienok a kultúrnych vzorcov správania sa. A jednak o poskytovaní takých verejných statkov, ktoré národné štáty samé nevedia zadovážiť.

4.) Úplná centralizácia a harmonizácia Európy sú v rozpore s tisícročnou skúsenosťou nášho kontinentu, ktorý vždy profitoval vďaka všestrannej súťaži rôznorodých konceptov na malom území.

5.) EÚ nie je cieľom samým o sebe. Cieľom jej inštitucionálneho usporiadania má byť politická i ekonomická sloboda.

6.) EÚ dnes trpí demokratickým deficitom, ktorý by sa dal charakterizovať ako „rozhodovanie nevolených, ale vyvolených“ a Lisabonská zmluva tento neblahý stav ešte prehlbuje.

7.) Na druhej strane, EÚ nemožno pretvoriť ani na funkčnú parlamentnú demokraciu, pretože neexistuje žiadny európsky politický národ. Východiskom by teda malo byť neprenášať ďalšie kompetencie do Bruselu, naopak tie nadbytočné vrátiť späť národným štátom.

8.) Nadmerne veľká moc, ktorá sa doteraz sústredila v európskych inštitúciách sa skoro výhradne používa na neprimerané zasahovanie do trhových mechanizmov, čo v poslednej dobe ešte umocňuje chybná diagnostika príčin hospodárskej krízy. Podľa Klausa, krízu nespôsobil trh, ale nekvalifikované vládne zásahy doňho a súčasné hospodárske problémy pominú, či už politici niečo urobia alebo nie.

Klaus nie je populista, ale ani sadomasochista...

Keď človek číta internetové ohlasy na Klausov prejav, nemôže mu uniknúť často opakovaná výčitka, podľa ktorej sú výroky prezidenta populistické. Je to zvláštne tvrdenie, pretože potom by kritika EÚ mala logicky Klausovi vynášať nejakú nadštandardnú popularitu. To však nie je ten prípad. Klaus trvaním na svojich postojoch rozhorčil nielen eurokratov v Bruseli, voči ktorým jeho kritika smeruje, ale aj mnohých západoeurópskych politikov (najmä dvojhlavú príšeru „Serkelozy“) a českú vládu. Navyše ako prezident, zvolený zákonodarným zborom, nie je priamo závislý od vrtochov voličských nálad verejnosti. Takže prečo populizmus?

Klausove názory nesprávne interpretujú aj tí, čo tvrdia, že prezident ČR chce vždy stáť na opačnej strane ako väčšina a pozícia disidenta mu prináša akési zvrátené sebauspokojenie. Kto však názory českej hlavy štátu sleduje dlhšie, tomu sotva môže uniknúť ich dlhodobá stálosť a konzistentnosť. Klausove politické názory sú inšpirované jednak klasickým ekonomickým liberalizmom a jednak národným konzervativizmom britskej proveniencie. Ani jeho hodnotenie príčin hospodárskej krízy nie je vycucané z prsta. Že čelíme kríze intervencionizmu a nie kapitalizmu si myslí aj uznávaný francúzsky profesor ekonómie Pascal Salin, autor jednej z prvých učebníc makroekonómie, ktorá u nás vyšla po roku 1989.

Poslanci Európskeho parlamentu mohli pri Klausovom prejave zachovať aspoň trochu taktu. Výzva na slobodnú diskusiu o integrácií sa síce notorickým pokrokárom, zástancom „tolerancie“ a budovateľom svetlých eurozajtrajškov nemusí páčiť, ale majú na hlave toľko masla, že mohli aspoň pri prejave mlčať. Nízku dôveryhodnosť a úroveň Európskeho parlamentu potvrdila aj vlaňajšia návšteva jeho členov na pražských Hradčanoch. Poburujúce bolo najmä chrapúnske správanie Daniela Cohn-Bendita a český prezident mu musel diskrétne pripomenúť, že sa nenachádza na parížskych barikádach.

Bude mať aj Slovensko raz takého nebojácneho prezidenta ako Klaus? Vyslovil Gašparovič niekedy na EÚ nejaký názor? Má vôbec názory? A kládla by Radičová odpor pre Slovensko nevýhodným centralizačným snahám? Zatiaľ sa na sebavedomé postoje Klausa voči EÚ podobajú názory len jedného kandidáta na úrad prezidenta SR.

Súvisiaci odkaz:

V pondelok bude na Slovensku prednášať Declan Ganley, ktorý v Írsku viedol úspešnú kampaň proti Lisabonskej zmluve