Semená smrti - Seeds Of Death (slovenské titulky) Tlačiť
Tento film odha­ľuje riziká gene­ticky modi­fi­ko­va­nej potravy a pre­zen­tuje vod­cov z radov ved­cov, leká­rov, pro­fe­so­rov, zástup­cov a akti­vis­tov. Uvi­díte korup­ciu okolo gene­ticky modi­fi­ko­va­ných orga­niz­mov (GMO) a pod­vody páchané voči svetu".
http://www.facebook.com/PRECsGMO
http://www.sietdobra.sk/cesta-buducno...
http://www.facebook.com/SlovenskoBezGmo
http://www.vsetkoogmo.sk