Éčka podrobne časť 3 Tlačiť

Chémia je v potravinovom priemysle často používaná, ale nie vždy v prospech konzumenta. Rôzne chemikálie sa pridávajú do potravín na vylepšenie ich vlastností. Chemickou konzerváciou je napríklad možné výrazne predĺžiť trvanlivosť potravín. Najviac chemických látok sa ale využíva na vylepšenie chuti, vône a výzoru potravín – na to sú hlavne zvýrazňovače chuti a potravinové farbivá.
Bohužiaľ, nie všetky tieto chemikálie sú pre človeka neškodné. Preto už v 70tych rokoch rozdelila európska hospodárska spoločnosť tieto prídavné látky do skupín a jedovaté zakázala používať. Okrem toho je výrobca povinný napísať na obal výrobku všetky prídavné látky, ktoré sa v ňom nachádzajú. Keďže sú ale názvy týchto prídavných látok zčasti veľmi dlhé (napr. „metylester kyseliny parahydroxybenzoovej“), bol k tomuto účelu každej prídavnej látke priradený poznávací kód. Tento kód pozostáva z písmena „E“ a trojmiestneho čísla. Podľa tohoto čísla sú prídavné látky rozdelené do skupín.
Toto rozdelenie je akceptované a dodržiavané veľkým množstvom krajín, vrátane EÚ. Na Slovensku je síce tiež uzákonená povinnosť uviesť všetky chemické prísady vo výrobku, ale máloktorí výrobcovia ju dodržiavajú. Týmto je pre spotrebiteľa u nás často nemožné kontrolovať obsah toho, čo konzumuje. Zároveň konzumenti nie sú informovaní, čo znamenajú kódy týchto potravín.
Pri mnohých chemikáliach si odborníci nie sú istí, čo sa týka ich účinku. Napriek zákazu používania jedovatých látok sa nájdu aj v zatriedených také, ktoré majú negatívny vplyv na ľudský organizmus. Tieto látky môžu spôsobovať rôzne zdravotné potiaže, dokonca môžu byť aj karcinogénne. Ďalší problém predstavuje kombinovanie chemikálií v jednom produkte: vieme určiť, aký vplyv majú jednotlivé chemikálie na človeka, ale nevieme predpovedať, aký účinok budú mať viaceré látky použité naraz. Okrem toho nie je možné určiť vplyv týchto látok, keď sú konzumované počas dlhšej doby.


Kódy prídavných látok
Pozostávajú z písmena „E“ a trojmiestneho čísla, ktoré umožňuje rozdelenie látok do skupín:


E100 – E199: Potravinové farbivá
Nahrádzajú, dopĺňajú, alebo
zvýrazňujú farbu potravín.


E200 – E299: Konzervačné činidlá
Používajú sa na predĺženie trvanlivosti potravín.E300 – E321: Antioxidanty
Majú čiastočne pozitívny vplyv na organizmus, ale
varením a pečením z nich môžu vzniknúť toxické látky.


E322 – E495: Emulgátory, stabilizátory, želírovacie látky
Zabezpečujú požadovanú konzistenciu
potravín na dlhšiu dobu.


E500 – E619: Kyseliny, zásady, …
E620 – E637: Zvýrazňovače chuti
Vylepšujú chuť potravín.


E900 – E925: Rôzne


Zoznam potravinových prísadN – neškodné
! – nebezpečné a - nebezpečie alergie
? – podozrivé !! – poškodenie zdravia
!!! – rakovinotvornéE100 N, E101 N, E102 !a, E103 N, E104 !a, E105 N, E107 !a, E110 !a, E111 N, E120 !a, E121 N, E122 !a, E123 !!!a, E124 !a, E125 ?, E126 N, E127 !a, E128 !a, E129 a, E130 N, E131 !!!, E132 !a, E133 !a, E140 N, E141 ?, E142 !!!a, E150 ?, E 151 !a, E152 N, E153 ?, E154 !a, E155 !a, E160 N, E160b a, E161 N, E162 N, E163 N, E170 N, E171 ?, E172 ?, E173 N, E174 N, E175 ?, E180 !a, E181 N

E200 !!a, E201 a, E202 a, E203 N, E210 !!!a, E211 !!!a, E212 !a, E213 !!!a, E214 !!!a, E215 !!!a, E216 !!!a, E217 !!!a, E218 !a, E219 !a, E220 !!a, E221 !!a, E222 !!a, E223 !!, E224 !!, E225 a, E226 !, E227 !, E228 ?, E230 !!, E231 !!, E232 !!, E233 !!, E234 ?, E235 ?, E236 !, E237 N, E238 N, E239 !!!, E240 ?, E241 ?, E242 ?,
E249 !!!, E250 !!!, E251 !!!, E252 !!!, E260 N, E261 N, E262 N, E263 N, E270 N, E280 a, E281 ?, E282 ?, E283 ?, E284 a, E285 ?, E290 N, E296 N, E297 N

E300 N, E301 N, E302 N, E303 N, E304 N, E305 N, E306 N, E307 N, E308 N, E309 N, E310 !a, E311 !!a, E312 !!, E320 !!a, E321 !!a, E322 N, E325 N, E326 N, E327 N, E330 !, E331 N, E332 N, E333 N, E334 N, E335 N, E336 N, E337 N, E338 !!, E339 !!, E340 !!, E341 !!, E350 N, E351 N, E352 N, E353 N, E355 N, E363 N, E370 N, E375 ?, E380 N, E381 N, E382 N, E385 !

E400 N, E401 N, E402 N, E403 N, E404 N, E405 N, E406 N, E407 !a, E408 N, E410 N, E411 N, E412 N, E413 ?,
E414 N, E415 N, E416 N, E420 N, E421 N, E422 N, E430 !, E431 !, E432 ?, E433 ?, E434 ?, E435 ?,
E436 ?, E440 N, E442 ?, E450 !!, E451 ?, E452 ?, E460 ?, E461 !!, E462 ?, E463 !!, E464 ?, E465 !!,
E466 !!, E467 N, E471 N, E472 N, E473 N, E474 N, E475 N, E477 ?, E480 N, E481 N, E482 N, E483 N, E491 N, E492 N, E494 N, E495 N

E500 N, E501 N, E502 N, E503 N, E504 N, E507 N, E508 ?, E509 N, E510 ?, E512 ?, E513 !, E514 !, E515 N,
E516 N, E518 ?, E524 N, E525 N, E526 N, E527 N, E528 N, E529 N, E530 N, E535 !, E536 !, E540 ?,
E541 !, E542 N, E544 ?, E545 !, E551 N, E552 N, E553 N, E554 N, E555 N, E556 N, E558 N, E559 N,
E570 N, E572 ?, E575 N, E576 N, E577 N, E578 N

E620 a, E621 !a, E622 ?, E623 ?, E624 ?, E625 ?, E627 !, E631 N, E635 !, E636 N, E637 ?

E900 N, E901 a, E903 N, E904 ?, E905 !, E907 N, E920 N, E924 !, E925 !, E926 ?, E927 N, E951 ?, E999 ?
Poškodenie zdravia (!!)
• Poškodenie čreva: E220, E221, E222, E223, E224,
• Poškodenie trávenia: E338, E339, E340, E341, E407, E450, E461, E463, E465, E466
• Ochorenia pleti: E230, E231, E232, E233
• Ničenie vitamínu B12: E200
• Zvýšenie cholesterolu: E320, E321
• Citlivosť nervov: E311, E312

Rakovinotvorné prísady (!!!)
E131, E142, E210, E211, E213, E214, E215, E216, E217, E239
Hlavne v údeninách: E249, E250, E251, E252


Vyves a používaj – ide o tvoje zdravie!