Zasadnutie OcZ Tlačiť
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malatinej
bude 20.10.2008  o 19:00h v zasadačke obecného úradu.