Deti do partnerskej obce Lubień Tlačiť
Vážení rodičia a žiaci,

Obecný úrad Malatiná podáva všetkým deťom ZŠ, ktoré idú na spoznávací zájazd do partnerskej obce Lubień, nasledujúce informácie:

Zhromaždenie detí je 26. júla (utorok) o 9:00 hod. v sále kultúrneho domu. Žiadame, aby ste dodržali čas príchodu. Odchod je plánovaný na 9:30 hod. spred budovy obecného úradu.
Stravovanie, ubytovanie ako aj poplatky súvisiace s pobytom, návštevou historických a kultúrnych pamiatok, sú hradené poľskou obcou. Obec Malatiná zabezpečila poistenie všetkých detí a pedagógov počas doby návštevy Poľska. Ubytovanie bude zabezpečené v penzióne, v ktorom budú deti ubytované cca. po štyroch. Je nutné, aby si so sebou každý zobral hygienické potreby, oblečenie na športové, turistické ale aj slávnostnejšie aktivity.
Ak chcú dať rodičia deťom peniaze navyše, je vhodné si ich zmeniť ešte na Slovensku na poľské zloté.
Pripomíname, že deťom mladším ako 15 rokov, treba so sebou zobrať cestovný pas. Deťom od 15 rokov stačí občiansky preukaz. Kto nebude mať so sebou potrebné doklady, nebude môcť odcestovať do partnerskej obce.