Voľby prezidenta SR Tlačiť

I F O R M Á C I A

 o čase a mieste konania voľby

   prezidenta Slovenskej republiky

Obec  Malatiná

podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

 

 l. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná

v sobotu 4. apríla 2009  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

 

2. Miestom  konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je:

 miestnosť v sále Kultúrneho domu Malatiná pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich v obci Malatiná.
Posledná úprava Nedeľa, 05 Apríl 2009 08:36