Verejný hovor občanov v Malatinej Tlačiť
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Malatinej zvolali podľa zákona č. 369/1990 Zb. zhromaždenie občanov na deň 24. januára 2010 (nedeľa) , ktoré sa uskutoční v sále kultúrneho domu o 14:00 hod.

Hlavné témy:
komunálny odpad a rozvoj obce.

Všetkých Vás srdečne pozývame.

Poslanci OcZ v Malatinej.
Posledná úprava Utorok, 26 Január 2010 17:41