Neoficiálna stránka obyvateľov obce Malatiná
Home Zdravie Očkovacie vakcíny môžu vážne poškodiť zdravie!
Očkovacie vakcíny môžu vážne poškodiť zdravie! PDF Tlačiť
Autor: PharmDr. Mirka Radovská, redakcia magazínu Diva.sk

Do Farmaceutickej poradne prišlo viacero otázok, týkajúcich sa očkovania a očkovacích látok. Keďže je problematika očkovania veľmi obsiahla a nedá sa jednou vetou zhrnúť, či sa dať očkovať, alebo nedať, požiadali sme doktorku Mirku Radovskú, aby nám k očkovaniu a jeho rizikám prezradila viac. Dnes vám prinášame prvý článok, v ktorom sa doktorka farmácie k tejto téme vyjadrí.

Očkovanie predstavuje najmä pre deti potenciálne riziko

PharmDr. Mirka Radovská: "Na tieto otázky je veľmi ťažké stručne odpovedať, preto som využila možnosť venovať sa tejto tematike obšírnejšie v článkoch, ktoré o tejto téme povedia viac a viacero rodičov či ľudí, ktorí sa pýtali na rôzne nejasnosti, v nich nájdu odpovede na svoje otázky.

Očkovanie, a teda najmä očkovanie detí, je na Slovensku povinné a to je zrejme hlavný dôvod, prečo ho väčšina rodičov prijíma ako samozrejmosť, ako niečo, čo je jednoznačne v prospech detí a čoho sa netreba nijako obávať. Bez toho, aby som niekoho chcela zbytočne strašiť, v skutočnosti však očkovanie nie je také bezpečné a stopercentne prospešné tak, ako to vyhlasujú zástancovia vakcinácie a výrobcovia vakcín. 

Problémov môže nastať hneď niekoľko, no rozdeliť sa dajú do štyroch základných skupín:
  • Nedostatočná účinnosť vakcinácie
  • Nežiadúce účinky súvisiace priamo s očkovacou látkou
  • Nežiadúce účinky súviasiace s obsahom pomocných látok
  • Obsah kontaminantov

Dnes si viac povieme o prvých dvoch skupinách problémov, a to o nedostatočnej účinnosti vakcinácie a nežiadúcich účinkoch.

Nedostatočná účinnosť vakcinácie

Žiadne očkovanie nedokáže zabezpečiť úplnú ochranu pred ochorením. Existuje viacero štúdií, ktoré dokazujú, že dĺžka ochrany voči niektorým ochoreniam po vakcinácii je nedostatočná.

Vakcíny proti pneumokokovým ochoreniam (Prevenar, Pneumo 23) obsahujú len niekoľko sérotypov pneumokokových baktérií (Streptococcus pneumoniae). Účinnosť týchto vakcín je obmedzená len na uvedený počet (najčastejšie sa vyskytujúcich) sérotypov. Štúdie síce preukázali znížený výskyt pneumokokových ochorení po zavedení očkovania, ale následne nastala situácia, že sérotypy z vakcín začali ustupovať a prudko stúpol výskyt pneumokokových typov, ktoré vo vakcíne nie sú obsiahnuté, a teda vakcína proti nim nechráni.

Americká štúdia zaznamenala nárast ťažko liečiteľných až neliečiteľných prípadov pneumokokových infekcií u detí, ktoré boli očkované Prevenarom. Ďaľšie štúdie dokazujú nárast vysoko rezistentných typov pneumokokov, voči ktorým sú neúčinné všetky v súčasnosti používané antibiotiká.

Ak sa vedcom tip nepodarí, čo sa stáva často, alebo cirkulujúci kmeň opäť zmutuje, vakcína je bezcenná.
Vakcinácia je veľký biznis pre farmaceutické spoločnosti

Problematická je aj účinnosť chrípkových vakcín. Vírus chrípky veľmi rýchlo mutuje a z toho dôvodu sa každý rok vyrába nová vakcína obsahujúca tri typy chrípkového vírusu. Ich výroba začína v januári a vedci sa snažia odhadnúť, ktoré kmene chrípky budú cirkulovať v nasledujúcej chrípkovej sezóne. Tá však začína už v septembri až októbri. Dalo by sa povedať, že ide o akési tipovanie a ak sa im tip nepodarí, čo sa stáva často, alebo cirkulujúci kmeň opäť zmutuje, vakcína je bezcenná. Aj v prípade, že odhad vedcov bol správny, chrípková vakcína neposkytuje úplnú ochranu po celý rok od zaočkovania, pretože hladina protilátok v priebehu mesiacov klesá.

Už v 60. rokoch minulého storočia robila Svetová zdravotnícka organizácia rozsiahlu štúdiu (v Indii) zameranú na účinnosť vakcíny proti tuberkulóze. Po vyše 7 rokoch bola štúdia ukončená so šokujúcim výsledkom: viac prípadov tuberkulózy sa vyskytlo v skupine ľudí zaočkovaných proti TBC, než v sledovanej skupine nezaočkovaných ľudí. Doteraz žiadna štúdia spoľahlivo nedokázala účinnosť vakcíny proti TBC, napriek tomu  povinnosť očkovať ňou (vo 4. dni veku dieťaťa!) bola na Slovensku zrušená len pred niekoľkými mesiacmi.

Viac prípadov tuberkulózy sa vyskytlo v skupine ľudí zaočkovaných proti TBC, než v sledovanej skupine nezaočkovaných ľudí.

Dobre zdokumentované sú aj mnohé prípady iných infekčných ochorení u zaočkovaných detí. V rôznych krajinách sveta sú časté epidémie ochorení u 98-100% zaočkovanej populácie (Epidémia čierneho kašľa na Novom Zélande v roku 1999, časté epidémie osýpok v USA.) Takisto epidémie mumpsu, ružienky a detskej obrny sa vyskytujú u vysoko preočkovanej populácie.

Nežiadúce účinky súvisiace  priamo s očkovacou látkou

Okrem bežných a málo závažných nežiadúcich účinkov vyskytujúcich sa po očkovaní (horúčka, bolestivosť v mieste vpichu, lokálna reakcia v mieste vpichu), sa už menej vie a hovorí o tých závažnejších. Spomeniem len niektoré súvisiace s povinnými očkovaniami:

Po očkovaní proti chrípke: Guillain-Barrého syndróm (autoimunitné nervové ochorenie prejavujúce sa svalovou slabosťou, strnulosťou, bolesťou a niekedy ochrnutím jednej alebo viacerých končatín prípadne tváre, môže zanechať trvalé poškodenie), ťažké paralytické postihnutia

Podľa dostupných zdrojov sa toto ochorenie vyskytuje u 0,16 až 4 ľuďoch na 100 tisíc obyvateľov a v prípade rýchlej liečby plazmaferézou alebo intravenóznou globulínovou liečbou získa väčšina z pacientov plnú imunity späť. GBS však môže končiť aj smrťou. Viac>>

Po očkovaní proti tuberkulóze: Hnisavé ložiská očkovaných miest, opuchy lymfatických mandlí, poškodenia očí, ochorenia kostí (zápal kostí, ktorý sa objavuje mesiace až roky po očkovaní, ochorenia iných orgánov na tuberkulózu, poruchy mozgu (BCG-meningitída).

Meningitída, alebo bakteriálny zápal mozgových blán spôsobujú pneumokoky, meningokoky. Jedná sa o infekčné ochorenie, veľmi nebezpečná najmä pre malé deti a mladistvých. Máva často rýchly a dramatický spád, keď o osude pacienta rozhodujú hodiny. Viac>>

Po očkovaní proti čiernemu kašeľu: Neútišiteľný krik, kŕčové ochorenia, poruchy inteligencie, záchvaty prechádzajúce do epileptických kŕčov, do súvislosti sa dáva aj so syndrómom náhlej smrti dojčiat.

Syndróm náhleho úmrtia v detstve je definovaný ako smrť, ktorá je náhla a neočakávaná, vzhľadom k predchádzajúcemu stavu dieťaťa, u ktorého ani patologicko–anatomický nález nemôže jednoznačne objasniť adekvátnu príčinu úmrtia. Ide o tiché, ničím nealarmujúce úmrtie v spánku dieťaťa. Viac>>

Po očkovaní proti záškrtu: encefalitída (zápal mozgu), anafylaktická reakcia, poškodenia nervov (neuropatie), Gullian-Barre- Syndóm, zníženie počtu krvných doštičiek,

Encefalitída je ochorenie, predstavujúce zápalové ochorenie mozgu a teda centrálny nervový systém. Príčiny vzniku môžu byť rôzne, pričom encefalitídu rozdeľujeme na primárnu a sekundárnu. Viac>>

Po očkovaní proti tetanu: neuritída (zápal nervov), Guillain-Barré Syndróm, zníženie počtu krvných doštičiek, poškodenie obličiek

Neuritída je súbor procesov zahŕňajúcich zápal nervov, pri ktorom vzniká dráždenie rušiace normálne pôsobenie nervu v oblasti, ktorú inervuje. Ak postihuje periférne nervstvo, blokuje zmyslové a motorické funkcie s výraznými príznakmi. Viac>>

Po očkovaní proti detskej obrne: Guillain-Barré Syndróm, encefalomyelitída, skleróza multiplex, meningitída, epilepsia

Chronický únavový syndróm alebo tiež (benigná) myalgická encefalomyelitída, je chronický únavový (a) imunitnodysfunkčný syndróm/syndróm chronickej únavy a imunitnej dysfunkcie, tiež porucha, pri ktorej sa postihnutý cíti bez zjavnej príčiny stále vyčerpaný, sťažuje sa na bolesti hlavy, kĺbov i krku. Príčina syndrómu nie je jasná, za najpravdepodobnejšiu sa v súčasnosti považuje oslabenie imunitného systému vplyvom zhoršeného životného prostredia (napr. dlhodobým vystavením chronickému stresu, pôsobeniu chemických látok alebo skrytou neznámou infekciou). Čiastočné synonymum, spravidla trochu širší pojem, je postvirálny únavový syndróm. Viac>>

Po očkovaní proti osýpkam: kŕče, neistá chôdza, encefalitída, Guillain-Barré Syndróm, zníženie počtu krvných doštičiek, odbúravanie svalovej hmoty

Po očkovaní proti ružienke: zápaly kĺbov, kŕčové záchvaty, Guillain-Barré Syndróm, encefalitída

Po očkovaní proti mumpsu: cukrovka, neistá chôdza, encefalitída, myelitída (zápal miechy), poruchy sluchu, mumps,

Po očkovaní proti haemophilus influenzae typu B (HIB): meningitída, spavosť, nezáujem, krik, epilepsia

Po očkovaní proti hepatitíde B: cukrovka

Okrem toho následkom prísunu cudzorodej bielkoviny do orgnizmu očkovaním sa môžu vyskytnúť viaceré poruchy: encefalopatie s následných ľahkým postihnutím sluchu, zraku alebo reči, autizmus, syndróm hypersenztivity, tzv. MCD (minimálna cerebrálna dysfunkcia) t.j. ľahká porucha mozgu, oneskorený vývin reči, syndróm náhleho úmrtia dojčiat, detská cukrovka, alergické ochorenia, skleróza multiplex, mongoloidnosť.

Z popísaných poškodení a ochorení sa často vyskytujú rôzne poruchy mozgu a nervovej sústavy, čo je spôsobené tým, že očkovacie látky sa podávajú deťom v období, kedy sa najviac vyvíja nervová sústava (do dvoch rokov) . Uvádza sa, že napríklad autizmus nebol pozorovaný pred rokom 1940, čiže v období pred spustením masívnych vakcinačných programov."

O ďalších dvoch skupinách problémov nám viac doktorka Radovská prezradí v druhom pokračovaní článku.

Posledná úprava Utorok, 06 Marec 2012 17:05
 

Meniny má

Včera : Bonifác
Dnes : Žofia
Zajtra : Svetozár

Fotogáléria Foto

Malatina_n_...
Malatina_n_obcania2009_073Malatina_n_obcania2009_073

Reklamné banery

Neoficiálna stránka obyvateľov obce Malatiná, Ochrana osobných údajov.