Oznamy Farského úradu Tlačiť

Oznamy

v liturgickom týždni

od:20.10.    do: 27.10.

Deň

Dátum

Slávenie

Obec

Čas

Sväté omše obetované za:

Pondelok

14.10.

OCR

Malatiná

18:30

Poďakovanie 60r Anna

 Utorok

15.10.

OCR

Malatiná

18:30

Poďakovanie 25r s. Jozef a Iveta

Streda

16.10.

OCR

Malatiná

18:30

Poďakovanie 35r Lucia

Štvrtok

17.10.

OCR

Malatiná

18:30

ZBP novomanž. Garabášových

Piatok

18.10.

Výr. posv. Katedrálneho chrámu sv. Martina- sviato

Malatiná

18:30

+Vincent,Emília,Marián

Sobota

19.10.

OCR

Malatiná

15:30

Za snúbencov a ich rodičov

Nedeľa

20.10.

30. v období cez rok

Malatiná

Malatiná

 8:00

10:00

Za farnosť

+Šimon a Mária Škvarka

 

Poďakovanie za upratanie kostola. sk. Č.9. Poprosím sk. Číslo. 10. .č.d. 80,166,171,179,2x185,186,2x356.      

                                                                                                                                                     2:00.

V streda mládežnícka  sv.omša   i sv.Ruženec        Zmena času zo soboty na nedeľu 3:00 na       

 

Mesiac október mesiac modlitby sv.RUŽENCA.  Dnes 14:00 pobožnosť

 

Patrik Janotík syn rodičov Ľubomíra a Ivety rod. Brunckovej, nar.DK a býv. Medzibrodie a Aneta Klocháňová dcéra rod. Jána a Anny rod. Strakovej nar. DK a býv M.   3. Krát

 

Budúcu nedeľu 14:30 spoločná sv. spoveď pred Odpustom.

 

 

Posledná úprava Nedeľa, 20 Október 2019 19:29