Oznamy Farského úradu Tlačiť

Oznamy

v liturgickom týždni                        

od:22.11.  do: 29.11.

Deň

Dátum

Slávenie

Obec

Čas

Sväté omše obetované za:

Pondelok

23.11.

OCR

Malatiná

17:30

+ z rod. Kramárovej, Palugovej

 Utorok

24.11.

Sv.Ondreja Dunc Lak, kňaza a spol- muča.-sp.

Malatiná

17:30

+rodičov Brunckových

 Streda

25.11.

OCR

Malatiná

17:30

+Jozef,Margita,Ondrej,Mária

 Štvrtok

26.11.

OCR

Malatiná

17:30

Poďakovanie 50r manž D. Palugu.

Piatok

27.11.

OCR

Malatiná

17:30

+Milan Spišák

Sobota

28.11.

OCR

Malatiná

7:30

Poďakovanie za Mateja

Nedeľa

29.11.

1. ADVENTNÁ  nedeľa

Malatiná

8:00

10:00

+Metód Tkáč 1. výr

Za farnosť   

 

Poďakovanie za upratanie kostola. sk. Č 17. Poprosím sk. Číslo.18. .č. d. 320,323,324,325,329,2x331,332,2x333       PBZ      

 

Od pondelka šachovnicové sedenie, rodina spolu.           Bohuznáma 100 E kostol PBZ

 

Budúcu ned. Pri oboch sv.omšiach posvätím adv. vence.             Zbierka na Charitu.

 

KN objednať 32 E celoročné predplatné, od budúceho týždňa sú noviny opäť v kostole.

Posledná úprava Pondelok, 23 November 2020 08:12