Malatinský kotlík 2014 Tlačiť

Pozývame všetkých guláš majstrov a milovníkov dobrej zábavy na 7 ročník Malatinského kotlíka 2014 (súťaž vo varení kotlíkového gulášu), ktorý sa uskutoční v Malatinej 19. júla (sobota) 2013 od 9:00 hodine.
Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 8:00 - 9:00 hod. Súťaženie prebehne v prírodnom amfiteátri na Skalke. Na hodnotenie varenia a ochutnávky bude zriadená odborná porota. Informácie a registrácia súťažných družstiev na
Zdenko Kubáň

Malatinský kotlík 2014
(súťaž vo varení kotlíkového gulášu)
 
Desatoro pre súťažiacich.
1. Každé súťažiace družstvo sa musí riadne zaregistrovať a zaplatiť zápisné vo výške 5 €
2. Všetky potrebné suroviny a technické zabezpečenia varenia gulášu si zabezpečuje súťažiaci sám.
3. V každom družstve musí byť určený jeden člen, ktorý bude ako jediný komunikovať svoje požiadavky s organizátorom súťaže, resp. s hlavným porotcom.
4. Ukončenie varenia súťažných gulášov je najneskôr o 14:30 hod. Preto je dôležité, aby si súťažiaci načasovali varenie tak, aby dlho na odovzdávanie vzoriek nečakali, ale zároveň aby to do stanovenej hodiny stihli navariť.
5. v čase od 14:00 - 14:30 hod. navštívi poverený usporiadateľ každé družstvo a každé si vyžrebuje písmeno (A, B, C...) pod ktorým bude jeho guláš hodnotený. Pri vyžrebovaní „svojho“ písmena dostane každé družstvo dva prázdne a jeho písmenom označené taniere.
6. Každé družstvo musí mať pre porotu pripravené dve porcie gulášu. (jednu do rezervy)
7. Presne o 14:30 hod. pripraví každé družstvo jednu porciu kotlíkového gulášu. V čase o 14:30 do 14:40 navštívi každé družstvo poverený usporiadateľ, ktorému každé družstvo odovzdá jeden plný tanier s navareným súťažným gulášom. Druhý tanier odovzdá družstvo porote len ak si ho porota vyžiada a to len prostredníctvom povereného usporiadateľa.
8. V čase hodnotenia súťažných gulášov sa musí každý súťažiaci z každého súťažného družstva zdržovať vo svojom priestore určenom na varenie.
9. Hodnotenie súťažných gulášov zabezpečuje 3-5 členná porota. V prípade že niektorý z porotcov pri hodnotení bude komunikovať s niekým iným než so spoluporotcom, resp. povereným usporiadateľom, tak bude z poroty vylúčený. V prípade, že s porotou bude komunikovať člen súťažného družstva, tak bude jeho družstvo zo súťaže vylúčené.
10. Počas vyhlásenia výsledkov sa súťažiaci zhromaždia pri hlavnom pódiu, kde sa vyhlásia výsledky a kde sa pre úspešných gulášmajstrov rozdajú vecné ceny.

Organizátor súťaže
Posledná úprava Piatok, 25 Júl 2014 18:28