Skončil sa prvý ročník Oravského cyklomaratónu Tlačiť
Je to za nami!!! Obec Malatiná bola ako spoluorganizátor Oravského cyklomaratónu.
 

Určtite však vieme, že za to, že sa poradilo zorganizovať prvý ročník, patrí vďaka vám všetkým 263 pretekárom, ktorí ste sa postavili na štart na oboch tratiach prvého Oravského cyklomaratónu a nedali sa odradiť nepriaznivým počasím.

Robili sme to všetko pre vás!

Určite patrí poďakovanie aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, alebo sa podielali na zabezpečení cyklomaratónu (sponzori, ľudia na trati, na občerstvovačkách,,,),
Pripravujeme pre vás fotografie, aby ste si mohli pripomenúť ťažké skúšky, ktorými ste väčšina úspešne prešla.

zdroj http://www.cykloklubdk.sk/

Posledná úprava Štvrtok, 16 Október 2008 08:41