Vývoz separovaného odpadu 2018 Tlačiť
V ý v o z      s e p a r o v a n é h o     z b e r u

rok 2018
raz za dva mesiace 
Vývozný deň – piatok

Vývoz separovaného odpadu
 19. január
 16. február
 16. marec
 20. apríl
 18. máj
 22. jún
 20. júl
 17. august
 21. september
 19. október
 23. november
 21. december
Posledná úprava Pondelok, 14 Máj 2018 13:06