Vývoz separovaného odpadu 2017 Tlačiť
V ý v o z      s e p a r o v a n é h o     z b e r u

rok 2017
raz za dva mesiace 
Vývozný deň – piatokVývoz separovaného odpadu
 20. január
 17. feburár - podľa potreby
 17. marec
 21. apríl - podľa potreby
 19. máj
 23. jún - podľa potreby
 21. júl
 18. august - podľa potreby
 22. september
 20. október - podľa potreby
 17. november
 22. december - podľa potreby
 
Posledná úprava Štvrtok, 29 December 2016 15:28