Neoficiálna stránka obyvateľov obce Malatiná
Home
Úradná tabuľaOznam - napadnutie psom PDF Tlačiť
Vážení spoluobčania,


dnes sa stala nepríjemná vec a to vlčiak napadol občana našej obce. Bolo to napadnutie zúrivého psa, ktorý neustále útočil a dospelý občan sa ledva ubránil. Obec Malatiná Vás preto žiada, ak máte poznatok o tom, že sa niekoho pes pohybuje bez majiteľa po obci, aby ste to bezodkladne nahlásili na obecný úrad. To isté platí aj o psoch, ktoré sa potulujú po obci v noci a viete o tom. Zároveň upozorňujeme občanov, rodičov a hlavne deti, aby si dávali pozor, či už v skorých ranných hodinách pri ceste do kostola, školy, resp. po zotmení, kým sa nám podarí identifikovať predmetného útočiaceho vlčiaka.

Vzhľadom k tomu, že sa situácia so psami nezlepšuje, obec v rámci svojich možností začína s kontrolou psov v obci.
Preto:
1. Žiadame všetkých občanov, ktorí si nenahlásili ešte svojho psa na obecnom úrade, aby tak bezodkladne urobili, skôr než si to zisťovaním zistí samotná obec Malatiná.
2. Žiadame vlastníkov psov, aby si zabezpečili psa tak, aby nedokázal sám opustiť koterec, resp. dvor, v ktorom žije.
3. V prípade, že bude videný pes mimo prihlásenej adresy a je jedno či s majiteľom resp. bez majiteľa a to bez vodítka, bude bezodkladne nahlásený na príslušný veterinárny úrad...

Je smutné, že na upozornenia viacerí z chovateľov nereagujú tak, ako sa na správneho chovateľa patrí.

Každý podnet súvisiaci so psami, nahlasujte čím skôr na obecný úrad, alebo starostovi na t. č. 0918-462296, aby sme zoznam nezodpovedných majiteľov psov uzavreli čím skôr a začali ich riešiť...

Ďakujeme za pochopenie.
 
Posledná úprava Nedeľa, 15 December 2013 11:38
 
Stanovisko ZMOS k hospodáreniu samospráv a plneniu Memoranda PDF Tlačiť
Združenie miest a obcí Slovenska konsolidáciu rozpočtu verejnej správy považuje za prioritnú úlohu a aktívne sa k tejto úlohe hlási. Obce a mestá dlhodobo zabezpečujú šetrenie v rámci svojich rozpočtov a v rozsahu svojich zákonných kompetencií.

Je vecne preukázateľné, že samospráva šetrí viac ako štát. Výdavky štátneho rozpočtu od vypuknutia krízy vzrástli o 41%, výdavky obcí bez finančných operácií, čo sú porovnateľné ukazovatele, vzrástli iba o 5.9%. Markantný je ej rozdiel vo vynakladaní administratívnych výdavkov na činnosť a technické zabezpečenie úradov, poslancov a rôznych poradných orgánov na úrovni štátu a obcí. Skutočné výdavky v tejto oblasti v štátnom rozpočte vzrástli od roku 2008 do roku 2012 o 33,9%, ale v obciach len o 3,8%. Tento údaj jasne dokumentuje, kto a ako šetrí a konsoliduje a kde je potrebné zamerať prioritnú pozornosť na štrukturálne reformy a organizačné zmeny.
Posledná úprava Nedeľa, 15 December 2013 11:39
Čítať celý článok...
 
Vyjadrenia štatnych inštitucií vo veci výrubu dreva v "pastve" PDF Tlačiť
Vyjadrenia štátnych inštitucií vo veci výrubu dreva v "pastve".
Obec Malatiná musí prihliadať na odporúčaná záverov uvedených inštúcií.

Vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Dolnom Kubíne Tu vo formáte pdf:

Posúdenie vplyvu výrubu na životné prostredie- Stanovisko Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky - Správa Chránenej Krajnej oblasti Horná Orava TU vo formáte pdf:
Posledná úprava Pondelok, 23 December 2013 11:04
 
Predaj prebytočnej požiarnej techniky PDF Tlačiť
V zmysle uznesenia č. 6/1 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.02.2013 ponúka Obec Malatiná na odpredaj prebytočnú techniku a to:

Skriňovú V3S

Ponuky na kúpu môžete podávať na obecný úrad do konca marca 2013, následne sa jeden zo záujemcov vyberie.

Prípadné otázky ohľadom kúpy môžete riešiť na tel. č. 0918/462296.
Posledná úprava Utorok, 18 Jún 2013 10:46
 
OZNAM , Obec Malatiná -PSU Malatiná – pastva PDF Tlačiť

29. 1. 2013, Obec Malatiná (PSU Malatiná – pastva..)

Ťažba v pastve, ktorú plne zabezpečoval výbor PSU Malatiná pod vedením predsedu Milana Palugu, začala byť v roku 2010 neprehľadná. Zároveň sa ťažbou s ťažkými strojmi a v nepriaznivom počasí veľmi zničili cesty v chotári obce, ktorými sa na niektorých úsekoch už nedalo prejsť ani len menším traktorom. Po týchto nemilých skutočnostiach a z dôvodov ochrany životného prostredia preto obec Malatiná pristúpila k opatreniam, ktoré by pomohli znížiť drancovanie v pastve a súčasne by spravodlivo zabezpečili palivové drevo pre majiteľov v pastve.
Posledná úprava Utorok, 18 Jún 2013 10:47
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 7 z 11

Meniny má

Včera : Lýdia
Dnes : Anabela
Zajtra : Jana

Fotogáléria Foto

stoln_turna...
stoln_turnaj_2010_27_49stoln_turnaj_2010_27_49

Reklamné banery

Prihlasovacie menuNeoficiálna stránka obyvateľov obce Malatiná, Ochrana osobných údajov.