Oficiálna stránka Obce Malatiná
Home Úradná tabuľa
Úradná tabuľa
Komunálne voľby 2014 PDF Tlačiť

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Malatiná

zo dňa 15.11.2014


Na starostu obce:

1. Mgr. Zdenko Kubáň    296

2.  Katarína Kadučáková          118

Na poslancov do OcZ:
Posledná úprava Piatok, 16 Január 2015 09:24
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín PDF Tlačiť

Zverejnené: 17.10.2014

Obec Malatiná ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona
Čítať celý článok...
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb „Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Malatiná pre zimné obdobie 2014/2018“ PDF Tlačiť
Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb

„Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Malatiná
pre zimné obdobie 2014/2018“


podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Čítať celý článok...
 
OZNÁMENIE o zámere obce Malatiná prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa PDF Tlačiť
Obec Malatiná v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Malatiná trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Čítať celý článok...
 
OZNÁMENIE o zámere obce Malatiná predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa PDF Tlačiť
Obec Malatiná v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Malatiná trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 5 z 11

Meniny má

Včera : Radúz
Dnes : Hilda
Zajtra : Otília

Fotogáléria Foto

Polsko_2_1_...
Polsko_2_1_Wielicka_092Polsko_2_1_Wielicka_092

Reklamné banery

Trasa Valašskej Kultúry
Poslanecký klub EĽS
Práca v Európe

Prihlasovacie menuOficiálna stránka Obce Malatiná, Ochrana osobných údajov.