Neoficiálna stránka obyvateľov obce Malatiná
Home Zdravie Pasteur alebo Béchamp?
Pasteur alebo Béchamp? PDF Tlačiť
06.04.2010 22:00

     Súčasná  akademická medicína sa do značnej miery zakladá na pôvodnej teórii o mikróboch francúzkeho chemika Luisa Pasteura. Pasteur  a jeho vedecké predpoklady lahodili uchu vtedajšej mocenskej elity, keďže  patogény a ich negatívny vplyv sa  pripisoval vonkajším prírodným činiteľom. K jeho menu sa o.i. viaže aj pojem monomorfizmu, ktorý pojednáva o tom, že každá čiastočka (mikrób) má svoj špecifický a jedinečný tvar a delí sa len „po svojej línii“. Z jeho pohľadu choroby sú spôsobované útokom mikróbov a našou snahou pri znovuobnove zdravia  má byť ich vyničenie za každú cenu. Obavy z obrazu  vonkajšieho nepriateľa  boli (vždy) živnou pôdou pre každého, kto mal v záujme držať masy ľudí v stave strachu a bezmocnosti. A nie je tomu inak ani dnes. V prípade že by ľudia volili cestu  osobnej zodpovednosti za Tvorenie, automaticky by nastúpili na  trasu samoliečenia, čo by zďaľeka nebolo (pre niekoho) rentabilné. Ak neveríte vo vonkajšieho nepriateľa, či riešenie z „vonka“, moc nad masami sa ťažšie (ak vôbec) vykonáva. Je menej známe, že daný vedec svoju horeuvedenú teóriu, ktorá stále vládne, na sklonku svojo života odvolal.

     Menej známym, o to významnejším vedcom = súputníkom Pasteura bol Antoine Béchamp. Béchamp objavil mikróby dokonca skôr ako Pasteur a dospel k úplne iným záverom. Podľa neho jednotlivé mikróby vytvára samotné telo v záujem znovuobnovy telesnej alebo bunkovej homeostázy. Zároveň pozoroval, že v závislosti od vonkajších činiteľov, mikróby menili svoju podobu (pleomorfizmus). Dospel k dôkazom, že mikróby majú  spoločného predka v podobe mikrozimov a sú spoločníkmi a nie škocami pre telo.

     Zistenia Béchampa boli nezávisle preverené aj inými vedcami na celom svete.  Nemecký lekár, vedec, Gunther Enderline  objavil tzv. protitoky, ktoré sú schopné zmeny podoby v závislosti od rôznych faktorov (zmena PH, otrava, psychické činiteľe) Podľa neho ochorenia vznikajú pri nalomení vnútornej rovnováhy tela. V roku 1920 Rolyal Raymond Rife bol vďaka špeciálnemu mikroskopu  schopný sledovať  polymorfické čiastočky meniace dokonca svoje miesto. O 10 ročie neskôr rakúsky vedec žijúci v USA Wilhelm Reich  objavil tzv. biony meniace svoju podobu v závislostí od prežívaných emócii človeka.

     Ďalším v poradí je Gaston Nassesns, francúzky lekár žijúci v Quebeccu. K jeho menu sa pripisuje objav speciálneho mikroskopu = somatoskou, v ktorom je možné sledovať v každom tkanive sa vyskytujúce svetlo vyžarujúce polymorfické čiastočky veľkosti vírusov, ktoré Nassesns  nazval somatidmi. 60 rokov  jeho vedeckého bádania potvrdilo, že ak je jedinec v stave zdravia, tak tzv. somatidy prechádzajú tzv. trojkrokovým cyklickým procesom zmeny. Ak však dôjde k prelomeniu imunity tela  vonkajšími faktormi: otravy, očkovania, zlá strava, aditíva v strave, elektrosmog alebo vnútornými faktormi: psychické činiteľe: strata sebeúcty, stres, emočné vychýlenie somatidy vstupujú do tzv. 16 stupňového polymorfického cyklu. Jeho objavy poukazujú aj na to, že somatidy sú nositelmi informácií a majú priamy vplyv na zmenu DNA a tým aj preprogramovanie  tela.

     Ako mnohí vedci dokazali, sú to práve ochorenia, ktoré  vyvolávajú výskyt polymorfických čiastočiek v tele človeka. Či už prichádzajú z vnútorného alebo vonkajšeho prostredia ich spoločným menovateľom je, že pôsobia skôr ako spoločníci tela než jeho úhlavný nepriatelia. Sú manifestáciou (negatívnej)  zmeny v tele a nie jej tvrocami!!! Príčina je niekde inde!!!

 

Meniny má

Včera : Hortenzia
Dnes : Jozefína
Zajtra : Štefánia

Fotogáléria Foto

Bacovske_20...
Bacovske_2012_14_072Bacovske_2012_14_072

Reklamné banery

Neoficiálna stránka obyvateľov obce Malatiná, Ochrana osobných údajov.